Modificació de la meva parcel·la al cadastre. Esmena de discrepàncies. Com fer-ho?

Procés d’elaboració d’un estudi històric d’una finca. Ortofotos (Part 2)

Diferències de superfícies Registrals i Cadastrals

Procés d’elaboració d’un estudi històric d’una finca. Certificats literals (Part 1)

Incidències entre el Cadastre i el Registre de la Propietat

Límits entre mitgeres

Escriptura i la nota simple del Registre de la Propietat

Cadastre versus Registre de la Propietat

Montgraf Enginyers en topografia

Som professionals col·legiat experts en la mesura.
Ens impliquem i ens comprometem a realitzar un servei excel·lent.

*