Què és un fitxer GML

Per què s’ha de georeferenciar la finca i/o habitatge?

Quins són els límits de la meva parcel·la? Quina superfície fa al Cadastre?

Toleràncies gràfiques de la llei Hipotecaria i de la llei del Cadastre Immobiliari

Què és una referència cadastral? On la puc trobar?

Per què serveix el Cadastre?

La documentació a consultar per determinar els límits d’una finca

El format GML al Cadastre i al Registre de la Propietat

Montgraf Enginyers en topografia

Som professionals col·legiat experts en la mesura.
Ens impliquem i ens comprometem a realitzar un servei excel·lent.

*