Incidències entre el Cadastre i el Registre de la Propietat

Límits entre mitgeres

Escriptura i la nota simple del Registre de la Propietat

Cadastre versus Registre de la Propietat

Què és un fitxer GML

Per què s’ha de georeferenciar la finca i/o habitatge?

Quins són els límits de la meva parcel·la? Quina superfície fa al Cadastre?

Toleràncies gràfiques de la llei Hipotecaria i de la llei del Cadastre Immobiliari

Montgraf Enginyers en topografia

Som professionals col·legiat experts en la mesura.
Ens impliquem i ens comprometem a realitzar un servei excel·lent.

*