Correcció dels límits al Cadastre

Informe topogràfic tècnic de delimitació:

  • Presa de dades a la finca (realització de l’aixecament topogràfic del perímetre de la parcel·la)
  • Estudi històric dels límits de la finca (Registre de la propietat, parcel·lari i Cadastre)
  • Conjunt de plànols dels límits de la parcel·la
  • Certificat de coordenades de la finca
  • Informe de validació gràfica al Cadastre (IVG)
  • Fitxer georeferenciat de la finca GML

Sol·licitar pressupost

Consultar alguna qüestió