Segregacions i parcel·lacions

Projectes de segregació o parcel·lació:

  • Redacció del projecte
  • Conjunt de plànols de les parcel·les resultants
  • Informe validació gràfica alternativa (VGA) al Cadastre i fitxer GML de cadascuna de les parcel·les
  • Certificat de coordenades de cadascuna de les parcel·les
  • Gestions ajuntament
  • Tràmit de la llicència municipal

 

Sol·licitar pressupost

Consultar alguna qüestió