Aixecaments topogràfics

Plànol de la parcel·la, finca rústica o aixecaments urbans:

Realitzar l’aixecament topogràfic a escala 1:200. Es representaran les construccions perimetrals, els camins, tanques. els elements (els arbres, les instal·lacions, punts singulars, etc.) i l’orografia del terreny amb una equidistància entre corbes de nivell cada 0,20m.

Altres serveis:

– Atermenat (Marcatge de les fites)
– Aixecament topogràfics
– Aixecament de façanes i interiors
– Replanteig de dades
– Control geomètric
– Mesures llocs extrems
– Mesures GNSS a l’agricultura

Sol·licitar pressupost

Consultar alguna qüestió